5 voordelen maken van tak 23 een mooie aanvulling van uw beleggingsportefeuille

maandag 2 oktober 2017
1) Potentieel hoger rendement op lange termijn
2) Flexibel beleggen en opvragen
3) Mogelijkheden voor successieplanning
4) Geen roerende voorheffing
5) Geen taks op effectenrekeningen

In haar Zomerakkoord voert de regering-Michel een taks in op effectenrekeningen met een waarde boven 500.000 euro. Een soort vermogensbelasting voor wie in aandelen, obligaties en/of beleggingsfondsen investeert.
Op zoek naar een fiscaal interessant alternatief? Een levensverzekering verbonden aan beleggingsfondsen (Tak 23) kan voor u een oplossing bieden.


Tak 23: wat zit er voor mij in?

1) Op zoek naar een potentieel hoger rendement op lange termijn?
Tak 23-beleggingsverzekeringen zijn verbonden aan beleggingen die over lange termijn een potentieel hoger rendement opleveren dan spaarproducten. Deze laatsten hebben al een tijdje te lijden onder de aanhoudende lage rentestanden.

U dient wel rekening te houden met risico's die aan beleggingen verbonden zijn. De waarde van de overeenkomst is gelijk aan de waarde in euro van alle eenheden van het beleggingsfonds dat aan de overeenkomst toegekend is. Deze eenheidswaarden schommelen met de waarde van de onderliggende activa en hangen af van de marktvolatiliteit. Het marktrisico is dus het voornaamste risico, naast het risico verbonden aan het beheer van fondsen.

2) Flexibel beleggen en opvragen?
U investeert op uw ritme en uw geld blijft te allen tijde beschikbaar. Hoewel er uitstapkosten verbonden zijn aan kapitaalopvragingen, zijn deze in bepaalde gevallen degressief, aangezien het om middellange tot lange termijn beleggingsproducten gaat.

3) Mogelijkheden voor successieplanning?

Mits naleving van het erfrecht is dit type levensverzekering een interessant instrument voor successieplanning. Een tak 23-belegging is een verzekering met een begunstigde bij leven (meestal bent u dit zelf) én bij overlijden. De begunstigde bij overlijden kan u vrij bepalen. Wij raden aan om over deze mogelijkheid advies in te winnen bij uw notaris.

4) Roerende voorheffing vermijden?
U betaalt geen roerende voorheffing op intresten en meerwaarden. Wel wordt er op elke premie een verplichte verzekeringstaks van 2 % voor fysieke personen of 4,4 % voor rechtspersonen geheven.

5) Geen taks op effectenrekeningen betalen?
Als uw beleggersprofiel het toelaat, dan is een tak 23-beleggingsverzekering een ideaal verzekeringsproduct om uw beleggingsportefeuille aan te vullen en verder te spreiden. Het rendement van een tak 23-verzekering hangt af van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen, maar deze staan niet op een effectenrekening. Hierdoor is de effectentaks niet van toepassing.

Tak 23 heeft de wind in de zeilen!

Als we alle voor- en nadelen van tak 23-beleggingsverzekeringen in overweging nemen, dan kunnen we gerust samenvatten dat een tak 23-verzekering niet meer weg te denken is in een beleggingsportefeuille met een optimale spreiding.

Door de lage rentestanden zijn spaarrekeningen al een tijdje minder aantrekkelijk. Tak 23-verzekerigen hebben daarom de wind in de zeilen!