Nieuwslijst

Integrale koopt hoofdzetel van Leefmilieu Brussel op site Tour & Taxis 23 jul 2014 
De nieuwe hoofdzetel van Leefmilieu Brussel is een van de grootste passiefkantoren in Europa.
Inning en aangifte van de bijzondere sociale bijdrage van 8,86% voor de sectorstelsels 15 jul 2014 
Een bijzondere bijdrage van 8,86 % is verschuldigd aan de RSZ op de betalingen gedaan in het kader van een extra legaal pensioenplan. Deze bijdrage is ten laste van de werkgever.
Integrale kent 1% winstverdeling toe, op de contracten met een gewaarborgde rentevoet van 2,25% 24 apr 2014 
Cijfers onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 13 juni e.k.
Integrale kaapt Global Pension Funds Award 2014 weg 24 apr 2014 
De krant World Finance beloont elk jaar de beste Europese pensioenfondsen met een award. Dit jaar kaapte Integrale de Global Pension Funds Award 2014 voor België weg. Integrale won de award voor haar governance, communicatie en financiële resultaten.
Integrale Insurance Services behaalt het hoogste niveau van de ISAE 3402-certificering 24 apr 2014 
Integrale Insurance Services heeft het tweede en hoogste niveau behaald van de ISAE 3402-certificering. Dit tweede niveau geeft een onafhankelijk oordeel weer over de efficiëntie en effectiviteit van de praktische uitvoering van de interne controle, uitgevoerd door IIServices.
2de colloquium: de uitdaging van de vergrijzing 07 mrt 2014 
Vandaag is één Belg op vijf ouder dan 60 jaar. In 2030 zal dit één Belg op drie zijn. Om de vergrijzingsuitdagingen beter te begrijpen, brengen Ethias, Integrale en de P&V Groep de beste specialisten samen via een reeks van drie colloquia.
Colloquia over de vergrijzing 17 okt 2013 
Als mutualistische en coöperatieve actoren, die de waarden van maatschappelijke innovatie delen, wensen Ethias, Integrale en P&V de beste Belgische specialisten samen te brengen via een reeks van 3 colloquia over de vergrijzing.
Integrale realiseert een recordincasso over boekjaar 2012 26 jun 2013 
Het gewogen nettorendement toegekend op de gehele portefeuille bedraagt 3,56 %. Het gemiddelde nettorendement op 10 jaar bedraagt 4,51 % ; op 20 jaar stijgt dit tot 5,51 %.
Strategie gericht op financiële draagkracht werpt vruchten af 10 nov 2009 
Kerncijfers Integrale op 30/09/2009 : Dekkingsgraad van meer dan 100 % | Solvabiliteitsmarge : 234 % van het wettelijk vereiste minimum | Gecontroleerde groei van het terugkerend incasso
Vervroegde uitbetaling van opgebouwde pensioenreserve vóór de leeftijd van 60 jaar 26 okt 2009 
Op 31 december 2009 loopt de overgangsperiode af, voorzien in de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP), die het mogelijk maakt om de opgebouwde pensioenreserves uit te betalen voor de leeftijd van 60 jaar.
Verkort beheersverslag 2008 on line 01 sep 2009 
Integrale heeft beslist om vanaf dit jaar haar verkort beheersverslag uit te geven in pdf-formaat.
Algemene Vergadering bekrachtigt strategie gericht op soliditeit en hoge solvabiliteitsmarge 26 jun 2009 
Integrale heeft de voorkeur gegeven aan financiële draagkracht en heeft besloten haar solvabiliteitsmarge zo hoog mogelijk te houden.
Integrale behoudt een hoge solvabiliteitsmarge en blijft netto-investeerder 12 jun 2009 
Het voortduren van de financiële crisis kan vragen oproepen bij onze leden-ondernemingen en aangeslotenen. Integrale wenst u volgende inlichtingen mee te delen over de financiële situatie : vervolg.
Opgelet De huidige financiële situatie van Integrale 18 feb 2009 
Het voortduren van de financiële crisis kan vragen oproepen bij onze leden-ondernemingen en aangeslotenen. Integrale wenst u volgende inlichtingen mee te delen over de financiële situatie.
Situatie op de financiële markten en de portefeuille van Integrale op 30/09/08 16 okt 2008 
Sinds juli 2007 hebben de financiële markten zeer belangrijke dalingen gekend door de subprime crisis in de VS...