Contact

Gelieve dit formulier te gebruiken om ons al uw andere vragen of opmerkingen te sturen

Om uw persoonsgegevens en het vertrouwelijk karakter van uw dossier te beschermen vraagt Integrale voortaan om elke verandering aan uw persoonlijke gegevens mee te delen per ondertekende brief, samen met een recto-verso kopie van uw identiteitskaart. (Wet 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.)

Klachtenbeheer

Heeft u een klacht? Wij lossen uw probleem graag samen met u op! Meer informatie vindt u door op deze link te klikken.
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
Vraag (600 karakters max):  
Klantnummer:  
Geboortedatum: