Groepsverzekering

1. Systeem vaste bijdrage

Integrale Budget One


Integrale Budget One is een systeem van vaste bijdragen. Het bedrijf bepaalt het budget (patronale en persoonlijke premie) in functie van het loon. De verzekeringspremies worden door de werkgever en eventueel door de werknemer betaald.

De pensioenprestatie zal afhangen van :

 • de grootte van de premie ;
 • de leeftijd van de aangeslotenen op het moment van de aansluiting ;
 • het rendement van de groepsverzekering ;
 • de duur van de loopbaan.

Wenst u meer informatie, download dan hier de productfiche.

Voordelen van Integrale Budget One

 • Lange historiek van hoge nettorendementen, klik hier voor een gemiddelde van de laatste vijf jaar.
 • Grote administratieve eenvoud, gemakkelijk te budgetteren verzekeringspremies.
 • De veiligheid van een gegarandeerde interestvoet van 0,75 % + herverdeling van onze winst.

Integrale Cover One (cafetariaplan)


Integrale Cover One is een cafetariaplan dat verschillende prestaties en dekkingen combineert. Over het algemeen wordt een "all inclusive" budget ter beschikking gesteld van de aangeslotene die zelf bepaalt hoe hij dit budget besteedt in functie van de mogelijkheden die hem geboden worden en zijn persoonlijke situatie. 

Wenst u meer informatie, download dan hier de productfiche.

Voordelen van Integrale Cover One

 • Lange historiek van hoge nettorendementen, klik hier voor een gemiddelde van de laatste vijf jaar.
 • Herverdeling van onze winst.
 • Binnen de grenzen vastgelegd in het groepsverzekeringsreglement kiest de aangeslotene zelf de verzekeringsrisico’s en kan hij deze laten evolueren gedurende zijn loopbaan. 
 • Tegenover grotere flexibiliteit in vergelijking met Integrale Plan Budget One staat echter wel het ongemak van een veel intensievere, administratieve opvolging door de werkgever of de aangeslotene zelf.

2. Systeem vaste prestatie

Integrale Benefit One


Integrale Benefit One is een vaste prestatieregeling. Het bedrijf bepaalt een te bereiken doel op de pensioenleeftijd van de begunstigde. Meestal gaat het om een kapitaal. Dit kapitaal kan bepaald worden in functie van de verloning en de carrière bij het bedrijf. Onder bepaalde voorwaarden kan een bijkomend deel van de loopbaan van de aangeslotene in aanmerking genomen worden.

Wenst u meer informatie, download dan hier de productfiche.