Fiscale en sociale voordelen

De groepsverzekering van Integrale biedt zowel voordelen voor de werkgever als voor de werknemer.


Voordelen voor de werkgever

 • de groepsverzekering biedt een fiscaal interessant alternatief tegenover een eenmalige loonsverhoging ; 
 • de premies zijn aftrekbaar als bedrijfslast (met inachtneming van de geldende fiscale regels);
 • een eenmalige RSZ-bijdrage van 8,86% is verschuldigd op de gestorte premies voor pensioen en overlijden;

Voordelen voor de werknemer

 • het belangrijkste voordeel is het aanvullend pensioen waarover de werknemer kan beschikken op pensioenleeftijd;
 • de stortingen betaald door de werknemer, geven aanleiding tot een belastingsvoordeel van 30 %, verhoogd met de gemeentebelasting. Dit voordeel is cumuleerbaar is met andere toegekende belastingverminderingen (individuele levensverzekering of pensioensparen) ;
 • de gestorte premies worden gekapitaliseerd tegen een gegarandeerde lange termijn intrestvoet ;
 • het kapitaal op einddatum geniet van een beperkte belastingheffing : 

  1. Geen belasting op de winstverdeling ;
  2. 16,5% op de stortingen van de werkgever, in sommige gevallen (generatiepact) kan dit percentage zelfs teruggebracht worden tot 10% ;
  3. 10% op de stortingen van de werknemer ;
 • De aangeslotene kan onder bepaalde voorwaarden een hypotheeklening krijgen voor de aankoop, bouw of renovatie van een onroerend goed gelegen in België.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.