Brugpensioenregelingen

 

Nieuwe hoofdelijke en sociale bijdragen inzake brugpensioen vanaf 1 april 2010


Het brugpensioen biedt bepaalde categorieën oudere werknemers in geval van ontslag de mogelijkheid om naast de werkloosheidsuitkering een aanvulling te krijgen van hun werkgever.

Het systeem is gebaseerd op een collectieve arbeidsovereenkomst. De benaming 'brugpensioen' is misleidend. Het gaat niet om een pensioen op grond van opgebouwde pensioenrechten, maar om een speciaal geval van werkloosheidsuitkering.

Beheer van brugpensioenverplichtingen

Na betaling van een eenmalige premie kan Integrale het volledige beheer (inclusief het administratief beheer) van uw huidige en toekomstige brugpensioenverplichtingen overnemen.

 Zo doet u een drievoudige besparing :

  1. in termen van kosten : u hoeft geen beroep te doen op een sociaal secretariaat voor het administratief beheer ;
  2. in organisatorische en budgettaire termen : het brugpensioen dient niet meer intern beheerd te worden door uw personeel dat zich op andere taken kan toeleggen ; 
  3. in termen van zekerheid voor uw werknemers : de verbintenissen worden geconsolideerd bij een externe partij.

 

Wenst u meer informatie over hoe te besparen dankzij onze brugpensioenregeling, neem dan vrijblijvend contact met ons op.