De waarborgen

Pensioen

Bij leven op de einddatum van het contract ontvangt de aangeslotene een kapitaal of een rente. Deze prestatie wordt opgebouwd door de kapitalisatie van de bijdragen tegen de gewaarborgde interestvoet en door alle toegekende winstverdelingen op het contract van de aangeslotene.


Overlijden

Bij overlijden van de aangeslotene voor de pensioenleeftijd kan de groepsverzekering de uitkering van een prestatie voorzien, waarvan de aard en het bedrag bepaald worden in het pensioenreglement. De prestatie is doorgaans afhankelijk van de familiale situatie van de aangeslotene. 


Aanvullende dekkingen

Als aanvulling van de prestaties bij leven en overlijden, kan de groepsverzekering een collectieve dekking voorzien in geval van arbeidsongeschiktheid door een ziekte of een ongeval. Deze collectieve dekking ligt vast in een afzonderlijke overeenkomst die de toepassingsmodaliteiten bepaalt. Zij maakt deel uit van de groepsverzekering.

De prestaties die voortkomen uit deze dekking vormen de vervangingsinkomens die de wettelijke tussenkomsten aanvullen (RIZIV of fonds voor arbeidsongevallen). In het merendeel van de overeenkomsten wordt eveneens bepaald dat de groepsverzekeringspremies vrijgesteld worden in geval van arbeidsongeschiktheid.