Het rendement


Onze groepsverzekeringsproducten genieten van de zekerheid van een minimum gewaarborgde rentevoet van 0,75 % (tak 21 levensverzekeringen).

Hieronder vindt u een overzicht van onze lange historiek van hoge nettorendementen.