Heeft u een klacht? Wij lossen uw probleem graag samen met u op!

STAP 1: neem contact op met uw vertrouwde contactpersoon voor het administratieve beheer.

STAP 2: neem contact op met de dienst Solutions.
Als een gesprek met uw vertrouwde contactpersoon geen afdoende oplossing heeft opgeleverd, dan kan u steeds terecht bij onze dienst ‘Solutions'.

Integrale - dienst Solutions - klachtenbeheer

Ma-Vrij: 9 uur - 17 uur

Tel: +32 4 232 44 11
Fax: +32 4 232 44 51
E-mail: solutions@integrale.be
Per brief: Integrale, Place Saint-Jacques 11/101, B-4000 Liège

STAP 3: Nog altijd geen afdoende oplossing? Een onafhankelijke bemiddelaar kan helpen.

U kunt uw dossier schriftelijk, per fax of via mail voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen en vervolgens aan de FSMA.

Ombudsman van de Verzekeringen
Meeûssquare 35
B-1000 Brussel

FSMA
Congresstraat 12-14
B-1000 Brussel