Uniek concept

Integrale is een gemeenschappelijke verzekeringskas. De Raad van Bestuur bestaat niet uit private aandeelhouders, hij is paritair samengesteld uit afgevaardigden van werkgevers en werknemers van de leden-ondernemingen. Zij hebben zelf belang bij een goede werking van de kas. De aandeelhouders ontvangen geen dividenden. Alle winst wordt volledig herverdeeld onder de aangeslotenen, vandaar onze naam : Integrale.

Hoge nettorendementen

Alle aangeslotenen ontvangen een gelijk globaal rendement op hun pensioenreserves. Integrale is het enige organisme dat werkt als een "multi-ondernemingen" pensioenfonds. Dit resulteert jaarlijks in hoge nettorendementen. Vergelijk gerust het rendement dat onze aangeslotenen de afgelopen jaren kregen met wat andere pensioenverzekeraars gaven.

Efficiënte structuur en lage werkingskosten

Onze lichte, efficiënte structuur en specialisatie in levensverzekeringen houden onze werkingskosten laag. Gefocust op onze kernactiviteit zet onze competente ploeg zich volledig in voor het exclusieve belang van onze leden-ondernemingen en aangeslotenen.

Onze meerwaarde

Wij bieden u :

  • de zekerheid van een minimum gegarandeerde rentevoet van 2,25 % (tak 21 levensverzekering)
  • investeringen met een beperkt risico
  • een lange voorgeschiedenis die een duidelijk beeld geeft van onze langetermijnrendementen
  • een nettorendement in plaats van een brutorendement