Juridische vorm

Integrale is een naamloze vennootschap die voor haar kernactiviteit, groepsverzekeringen, haar werking baseert op de principes vastgelegd in het KB van 14 november 2003 (voormalig KB van 14 mei 1969, 'KB 69').

Geen gewone verzekeringsmaatschappij

Integrale lijkt in haar werking op een pensioenfonds opgericht door verschillende ondernemingen. Dit resulteert in de volgende kenmerken :

  • werkgevers en aangeslotenen worden vertegenwoordigd in de raad van bestuur
  • de financiële resultaten worden gebruikt om zo hoog mogelijke pensioenen te verzekeren tegen een zo laag mogelijke kost.

Toch is Integrale een échte verzekeringsmaatschappij ! Zij past de regels toe die betrekking hebben op voorzichtigheid bij het aanleggen van reserves. Deze regels zijn eigen aan levensverzekeraars. Ze vloeien voort uit de controlewet voor verzekeringen van 13 maart 2016. Integrale staat onder de dubbele controle van zowel de Nationale Bank van België, als van de Financial Services and Markets Authority (FSMA).