Geschiedenis

1925 | Een aantal werkgevers richtten samen met hun werknemers Integrale op om te voorzien in pensioensopbouw. De stichters in Luik kozen voor de rechtsvorm "Gemeenschappelijke Verzekeringskas".

1969 | Het KB van 14 mei 1969 (inmiddels vervangen door het KB van 14 november 2003) legt de werking vast van verzekeringskassen zoals Integrale. Vanaf nu voorziet de staat in wettelijke pensioenen en zorgen bedrijven voor de opbouw en het beheer van het aanvullend pensioen.

1990 | Opening van het filiaal in Antwerpen.

1996 | Opening van het filiaal in Brussel.

1997 |
Opening van het filiaal in Luxemburg, gespecialiseerd in pensioenvoorzieningen voor expatriates.

2000 | Viering van ons 75-jarig bestaan.

2008 |
Oprichting van Integrale Insurance Services

2016 | Omvorming naar naamloze vennootschap 

 
Hier vindt u een overzicht van onze locaties.