Bestuursorganen

 

De Raad van Bestuur

 • bepaalt de algemene strategie
 • keurt het technische beleid goed
 • houdt toezicht op het bestuur en de algemene stand van zaken
 • benoemt en ontslaat de leden van het Directiecomité

Op 28/02/2017

De Raad van Bestuur is samengesteld uit :
François-Xavier de Donnea, Voorzitter
Diego Aquilina, uitvoerend bestuurder
Patrice Beaupain, uitvoerend bestuurder
Marc Bolland, bestuurder
Etienne De Loose, bestuurder *
Michel De Wolf, onafhankelijk bestuurder
Philippe Delaunois, bestuurder
Thomas Di Panfilo, bestuurder *
Pol Heyse, bestuurder
Francis Lefevre, bestuurder *
Emmanuel Lejeune, bestuurder
Pierre Meyers, bestuurder
Sylvianne Provoost, bestuurder
Marcel Savoye, onafhankelijk bestuurder
Georges Sels, bestuurder *
Hervé Valkeners, bestuurder
Frédéric Vandeschoor, bestuurder
Valérie Wattelet, uitvoerend bestuurder

* De vier bestuurders van de vzw VLI, de Vereniging die de Leden van Integrale verenigt.

De externe functies van de leden van het Directiecomité.


Drie comités

Volgende drie comités staan de Raad van Bestuur bij :1. Het Auditcomité

 • Oefent de toezichtfunctie van de Raad uit
 • Heeft het onderzoeksrecht van de Raad
Het Auditcomité is samengesteld uit :
Pierre Meyers, Voorzitter 
Michel De Wolf, onafhankelijk bestuurder
Marcel Savoye, onafhankelijk bestuurder

2. Het Bezoldigings- en Benoemingscomité

 • Legt de lonen van de leden van het Directiecomité vast
 • Keurt het totale loonbudget en het sociaal beleid goed
De leden van het Bezoldigings- en benoemingscomité :
Pol Heyse, Voorzitter
Philippe Delaunois, bestuurder
Marcel Savoye, onafhankelijk bestuurder

3. Het Risicobeheercomité

 • kijkt erop toe dat er efficiënte procedures en werkwijzen bestaan voor het beheer van de belangrijkste risico's van Integrale
 • bereidt de boordtabellen en de verslagen voor die worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur
 • tijdens comités geeft de Directie aan de verantwoordelijke voor het risicobeheer uitleg over de gebeurtenissen, strategische beslissingen, enz. die het risicoprofiel van Integrale kunnen wijzigen.
Het Risicobeheercomité is samengesteld uit
Michel De Wolf, onafhankelijk bestuurder
Francis Lefevre, bestuurder
Hervé Valkeners, bestuurder