Bestuursorganen

 

De Raad van Bestuur

 • bepaalt de algemene strategie
 • keurt het technische beleid goed
 • houdt toezicht op het bestuur en de algemene stand van zaken
 • benoemt en ontslaat de leden van het Directiecomité

Samenstelling op 1/3/2018

De Raad van Bestuur is samengesteld uit:
François-Xavier de Donnea, Voorzitter
Diego Aquilina, uitvoerend bestuurder
Patrice Beaupain, uitvoerend bestuurder
Etienne De Loose, bestuurder *
Michel De Wolf, onafhankelijk bestuurder
Thomas Di Panfilo, bestuurder *
Pol Heyse, bestuurder
Francis Lefevre, bestuurder *
Emmanuel Lejeune, bestuurder
Pierre Meyers, bestuurder
Sylvianne Provoost, bestuurder
Marcel Savoye, onafhankelijk bestuurder
Jacques Tison, bestuurder    
Hervé Valkeners, bestuurder
Frédéric Vandeschoor, bestuurder
Valérie Wattelet, uitvoerend bestuurder

* De vier bestuurders van de vzw VLI, de Vereniging die de Leden van Integrale verenigt.De drie gespecialiseerde comités

Volgende drie gespecialiseerde comités staan de Raad van Bestuur bij :1. Het Auditcomité

 • Oefent de toezichtfunctie van de Raad uit
 • Heeft het onderzoeksrecht van de Raad
Het Auditcomité is samengesteld uit :
Pierre Meyers, Voorzitter 
Michel De Wolf, onafhankelijk bestuurder
Marcel Savoye, onafhankelijk bestuurder

2. Het Bezoldigings- en Benoemingscomité

 • Legt de lonen van de leden van het Directiecomité vast
 • Keurt het totale loonbudget en het sociaal beleid goed
De leden van het Bezoldigings- en benoemingscomité :
Pol Heyse, Voorzitter
Pierre Meyers, bestuurder
Marcel Savoye, onafhankelijk bestuurder

3. Het Risicobeheercomité

 • kijkt erop toe dat er efficiënte procedures en werkwijzen bestaan voor het beheer van de belangrijkste risico's van Integrale
 • bereidt de boordtabellen en de verslagen voor die worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur
 • tijdens comités geeft de Directie aan de verantwoordelijke voor het risicobeheer uitleg over de gebeurtenissen, strategische beslissingen, enz. die het risicoprofiel van Integrale kunnen wijzigen.
Het Risicobeheercomité is samengesteld uit:
Jacques Tison, Voorzitter
Michel De Wolf, onafhankelijk bestuurder
Francis Lefevre, bestuurder
Hervé Valkeners, bestuurderHet Directiecomité

 • Diego Aquilina, Directeur Generaal, Voorzitter van het Directiecomité
 • Patrice Beaupain, Financieel Directeur en Human Resources
 • Philippe Delfosse, Adjunct Directeur Generaal, Actuaris
 • Luc Gaspard, Directeur Juridische en Fiscale Zaken
 • Fabian de Bilderling, Business Development Director and external communication
 • Valérie Wattelet, Chief Risk Officer