Waarin belegt Integrale Perspective?

U belegt in een levensverzekering waarvan het investeringsfonds samengesteld is uit niet-beursgenoteerde deelnemingen van bedrijven die actief zijn in de vastgoedsector. Deze bedrijven investeren rechtstreeks of onrechtstreeks in kantoorgebouwen, magazijnen, centra voor begeleid wonen, verzorgingshuizen en rusthuizen die voornamelijk in België gelegen zijn.

Het fonds beschikt ook over leningen die aan deze bedrijven zijn toegekend. Daarnaast investeert het fonds in gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV) die genoteerd zijn op Euronext en die eveneens actief zijn in de vastgoedsector.


De gerealiseerde meerwaarden en opbrengsten worden opnieuw belegd in het fonds, zoals bepaald in het beheersreglement. De portefeuille wordt actief beheerd.


Om haar objectief te behalen kan het fonds ook in andere roerende waarden beleggen. Effectenleningen met financiële waarborg zijn toegestaan.


Een overzicht van de belangrijkste investeringsfondsen op 1 juni 2017 :


Onze vastgoedvennootschappen die we met zorg voor u selecteerden

 • Building Green One nv
 • FM-A Invest nv
 • Tetris Office. The Loop builing one nv
 • Immo Fractal nv

 

De gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV) genoteerd op Euronext

 • Befimmo
 • WDP
 • Ascencio
 • Montea

 

De selectiecriteria voor onze gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV)

 • Integrale bezit 100 % van de deelnemingen in de niet-beursgenoteerde vastgoedvennootschap.
 • Looptijd van het huurcontract > 9 jaar.
 • De waardering van de aandelen van deze vennootschappen is positief sedert hun oprichting.