Hoe Integrale Perspective onderschrijven?

Uw beleggersprofiel

Om Integrale Perspective te onderschrijven is Integrale verplicht om uw beleggingsprofiel te bepalen. Daarom vragen wij u om een uitgebreide vragenlijst bij voorkeur online in te vullen. Uw antwoorden dienen enkel om uw beleggingsprofiel te bepalen. Ze worden vertrouwelijk behandeld en worden NIET gebruikt voor verdere commerciële doeleinden.

Als u de vragenlijst ingevuld hebt, ontvangt u een overzicht van het beleggingsprofiel dat bij uw specifieke situatie past.

Alvorens Integrale Perspective te onderschrijven raden we u aan om de financiële informatiefiche, de algemene voorwaarden en het beheersreglement van het fonds Integrale Perspective-Immo te raadplegen.

U vindt deze documenten hier : Welke documenten heb ik nodig om Integrale Perspective af te sluiten?

Als uw beleggingsprofiel overeenkomt met het product Integrale Perspective, dan volstaat het om uw verzekeringsaanvraag online in te vullen, de vragenlijst bij de verzekeringsaanvraag goed te keuren, deze documenten af te printen, te ondertekenen en ze naar Integrale te sturen, samen met een recto-verso kopie van uw identiteitskaart.

Gelieve deze documenten te sturen naar :


INTEGRALE SA
Tak 23
Place Saint Jacques, 11/101
4000 Luik
NU UW BELEGGINGSPROFIEL BEPALEN
perspective@integrale.be
02/774 88 50
 
 

Tegelijkertijd kan u uw storting overschrijven op ons bankrekeningnummer : BE43 3630 6477 2701, met de vermelding "Openen van een rekening" met uw naam en voornaam.


Bijkomende vragen?

Bel ons op het nummer : 02 774 88 50 (9u00 - 17u00) of mail ons : perspective@integrale.be. Een gespecialiseerde commerciële raadgever staat te uwer beschikking voor bijkomende inlichtingen over onze werking en om u te helpen uw spaarprofiel en uw verzekeringsaanvraag in te vullen.


Deze informatie maakt geen deel uit van een contractueel document. Er vloeit bijgevolg geen enkel recht noch voordeel uit voort voor de bestemmeling of de lezer.  Deze inlichtingen zijn louter informatief. Integrale kan niet verantwoordelijk geacht worden voor misbruik van deze inlichtingen.