Belangrijkste producteigenschappen

Integrale focust op een maximaal rendement door lage kosten en een beperkt en aanvaardbaar risiconiveau. Integrale Perspective maakt bewezen institutionele vastgoedexpertise toegankelijk voor iedereen.

Welke premie betaalt u?

Eerste storting : minimum €5.000.
Bijkomende stortingen vanaf €2.500.


Welke kosten worden aangerekend?

  • Instapkosten : 1,5 % van de gestorte premie, na aftrek van de verplichte verzekeringstaks.
  • Uitstapkosten : dalen degressief met 1 % per jaar : uitstap 1 jaar na onderschrijving: 4 %. Vanaf het vijfde jaar na onderschrijving vallen de afkoopkosten dus weg.
  • Bij ontbinding van het contract binnen de 30 dagen na de invoegetreding ervan zijn er geen uitstapkosten.
  • Er worden ook geen uitstapkosten aangerekend bij overlijden van de verzekerde.
  • De jaarlijkse beheerskosten van het fonds bedragen maximum 1,2 % per jaar en worden afgehouden van de waarde van het fonds.

 

Geniet van een gunstige fiscaliteit

U betaalt geen beurstaks en geen roerende voorheffing, enkel de wettelijk verplichte premietaks van 2 % bij een storting op het verzekeringscontract.


Wat gebeurt er bij opname of overlijden?

In geval van overlijden stort Integrale het overlijdenskapitaal. Dit is de waarde van het contract voor de aangeduide begunstigden.


Verschillende mogelijkheden voor successieplanning

Een beleggingsverzekering is een uitstekend middel voor successieplanning. U kunt vrij één of meer begunstigden aanduiden in geval van overlijden, met naleving van de regels inzake nalatenschap. Wij raden aan om over deze mogelijkheid advies in te winnen bij uw notaris.


Welke voordelen biedt Integrale Perspective ?

Gemoedsrust : Bewezen expertise in investeringen in de vastgoedsector.

Flexibiliteit : U investeert op uw ritme en uw geld blijft te allen tijde beschikbaar. Degressieve uitstapkosten enkel verschuldigd tijdens de eerste 4 jaar.

Kwaliteit : Deze langetermijnbelegging is een onderdeel van een algemene beleggingsstrategie.

Fiscaliteit : U geniet van een gunstig fiscaal regime. (Deze fiscale behandeling kan in de toekomst onderhevig zijn aan veranderingen).

  • geen taks op beursverrichtingen;
  • geen roerende voorheffing op de intresten en meerwaarden;
  • enkel een verplichte verzekeringstaks van 2 % op elke gestorte premie.

Mogelijkheden voor successieplanning : Wij raden aan advies in te winnen bij uw notaris over de mogelijkheden voor erfenisoverdracht.