Rendement

Onze groepsverzekeringsproducten genieten van de zekerheid van een minimum gewaarborgde rentevoet van 0,75 % (tak 21 levensverzekeringen).

Het rendement van Integrale is een nettorendement. De meeste andere verzekeraars vermelden een bruto rendement. Let hierop wanneer u de rendementen van verschillende verzekeraars met elkaar wil vergelijken.

Het rendement van Integrale = de gewaarborgde rentevoet + de winstverdelingsvoet (toegekend op de gemiddelde wiskundige reserve(*) van dat jaar).

(*) De wiskundige reserve = het totale opgebouwde spaargeld op uw pensioenrekening

Hieronder vindt u een overzicht van onze lange historiek van hoge rendementen.