Statuten

De statuten bepalen de werking van Integrale. Ze kunnen enkel gewijzigd worden door een speciaal hiervoor samengeroepen algemene vergadering.

Transparant, sociaal en ethisch beleid

Naast het maken van winst is ons bedrijf ook begaan met het voeren van een duurzaam beleid, gericht op de belangen van al diegenen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij de onderneming betrokken zijn.

Transparantie

De vertegenwoordigers van de leden-ondernemingen en de aangeslotenen nemen deel aan de besluitvorming en bepalen mee de koers van Integrale. Ze hebben toegang tot alle relevante informatie. Transparante en adequate informatie vormen de voorwaarden voor een verantwoord beleid.

Sociaal en ethisch beleid

Sociale en ethische aspecten op het vlak van paritair beheer, beheerskosten en een gelijkwaardige behandeling van alle aangeslotenen bij de winstverdeling zijn de essentie van de filosofie van Integrale. Ze zijn verankerd in onze statuten.

Integrale heeft ook aandacht voor het milieu. In onze vastgoedactiviteit waken wij erover dat onze contracten clausules bevatten die betrekking hebben op het leefmilieu. In onze belangrijkste beleggingsportefeuille (obligaties) houden wij rekening met ethische criteria.