Onze producten

Kapitaal

Voor bijkomende inlichtingen over bovenstaande producten (onderschrijving van een contract, afkoop, enz.) kan u terecht bij Ethias, tussenpersoon voor Integrale.
Call Center Ethias : 011/28 27 40

Volgend op de overeenkomst tussen Ethias en Integrale over de verkoop van de producten uit het Certiflex-gamma, werden de producten “Integrale 786” en “Integrale 786 Fiscaal “ sinds dinsdag 14 februari 2012 vervangen door de Certiflex-producten. 

De producten “Integrale 786” en “Integrale 786 Fiscaal” worden dus niet meer gecommercialiseerd. De bestaande contracten “Integrale 786” en “Integrale 786 Fiscaal” blijven bestaan tot
de voorziene einddatum onder de afgesproken voorwaarden. Bijstortingen op bestaande contracten zijn altijd mogelijk.

Voor bijkomende inlichtingen staan we steeds te uwer beschikking :

  • Luik : 04/ 232 44 11
  • Antwerpen : 03/ 216 40 80
  • Brussel : 02/774 88 50 

Rente

De voordelen van onze (her)beleggingsproducten

  • Geen onaangename verrassingen : u ontvangt de bedragen vermeld in uw contract in geval van leven op het einde van de looptijd van de verzekering, behalve voor het lijfrentenproduct + mogelijkheid om een ander type belegging te kiezen (bijvoorbeeld een lijfrente).
  • De maandelijkse netto-opbrengsten zijn vergelijkbaar (zie hoger) met de opbrengsten van staatsleningen met dezelfde looptijd
  • Mogelijkheid om bij voortijdig overlijden, de rente of het kapitaal geheel of gedeeltelijk (overdraagbaarheid) te behouden ten voordele van de echtgeno(o)t(e) of één of meerdere andere begunstigden.
Uiteraard kan u al deze producten combineren. Contacteer ons voor informatie op uw maat of bel ons op de nummers 03/216 40 80 of 04/ 232 44 11.