Alles wat u over tak 23 moet weten

Wat is een tak 23-levensverzekering?

Een individueel levensverzekeringscontract zonder gewaarborgde intrestvoet of gewaarborgd kapitaal, maar gekoppeld aan beleggingsfondsen. Met een tak 23-levensverzekering heeft u kans op een hoger rendement.


Uw rendement

De prestaties van de onderliggende activa van de beleggingsfondsen verbonden aan uw contract bepalen het rendement.


In welke fondsen wordt belegd?

Meer informatie over de fondsen waarin belegd wordt vindt u door op deze link te klikken.


Zijn tak 23-beleggingen risicovol?

Het kapitaal- en rendementrisico wordt gedragen door de belegger en schommelen afhankelijk van de beleggingen die het fonds uitvoert.
Het financieel risico van beleggen in beleggingsfondsen neemt af naarmate u uw geld langer belegt.
Daarnaast heeft de aard van de fondsen waarin u belegt een grote invloed op het risico van uw belegging.
Deze fondsen kiest u op basis van uw beleggersprofiel.

Hoe langer uw beleggingshorizon, hoe meer de marktschommelingen van fondsen met een hoger risicoprofiel op korte termijn worden afgevlakt.
Bespreek uw beleggingsprofiel met één van onze financiële raadgevers (perspective@integrale.be) of bepaal uw beleggersprofiel online op onze website. Zo belegt u verstandig.


Welke bijkomende voordelen biedt een tak 23 voor u?

  • Voor een hoger rendement op langere termijn bent u bereid om enig risico te nemen.
  • U wilt uw geliefden financieel beschermen.
  • U wenst uw successieplanning te optimaliseren of voor uw (klein)kinderen te sparen.

 


Opgelet
- Beleg zeker niet al uw geld in een tak 23-levensverzekering. Spreid uw beleggingen.
- Tak 23-producten vallen niet onder de garantieregeling die spaargeld beschermt tot €100. 000.