Fiscaliteit

Lijfrente

  • Onderworpen aan de belasting van de lijfrenten met verloren kapitaal : een fictieve rente wordt vastgesteld op 3 % van het vestingskapitaal van de rente, op het moment dat het contract begint te lopen. Dit inkomen wordt onderworpen aan een aparte forfaitaire belasting van 25 % (te verhogen met de gemeentebelastingen).
  • Geen roerende voorheffing voor Belgische residenten, enkel bij definitieve afrekening van de belasting van fysieke personen wordt de jaarlijkse belasting berekend.

Product Kapitaal Obligatie en Product Kapitaal Obligatie 100 %

  • Gedeeltelijk onderworpen aan de taxatie van de lijfrenten met verloren kapitaal : een fictieve rente wordt vastgesteld op 3 % van het vestingskapitaal van de rente, op het moment dat het contract begint te lopen. Dit inkomen wordt onderworpen aan een aparte forfaitaire belasting van 25 % (te verhogen met de gemeentebelastingen).
  • Geen roerende voorheffing voor Belgische residenten, enkel bij definitieve afrekening van de belasting van fysieke personen wordt de jaarlijkse belasting berekend.
  • De kapitalen die gestort worden na 8 jaar en een dag zijn niet onderworpen aan de voorheffing op de interesten.

Scharnierproduct

Er worden twee contracten getekend :

 

1. Rentencontract

  • Onderworpen aan de belasting van de lijfrenten met verloren kapitaal : een fictieve rente wordt vastgesteld op 3 % van het vestingskapitaal van de rente, op het moment dat het contract begint te lopen. Dit inkomen wordt onderworpen aan een aparte forfaitaire belasting van 25 % (te verhogen met de gemeentebelastingen).
  • Geen roerende voorheffing voor Belgische residenten, enkel bij definitieve afrekening van de belasting van fysieke personen wordt de jaarlijkse belasting berekend.

2. Kapitaalcontract 

  • Betaling van een kapitaal in geval van leven op het einde van de looptijd en een kapitaal in geval van overlijden, hoger dan 130 % van de gestorte premie op dit contract.
  • De kapitalen worden uitgekeerd zonder afhouding van roerende voorheffing op de intresten die door dit contract gegenereerd werden.