Werkwijze

Het belegde bedrag is gelijk aan heel of een deel van het nettokapitaal dat voortkomt uit uw groepsverzekering, na afhouding van de fiscale en sociale lasten.

Aan de (her)belegging zijn geen instapkosten verbonden.

Wel instapkosten als het kapitaal niet voortkomt uit een lopend contract bij Integrale.

  • geen uitstapkosten
  • minimale beheerskosten (zie productfiches)

Belasting van 2 %

Deze belasting is van toepassing op het belegde kapitaal, behalve op het gedeelte van de vestigingskapitalen van renten als deze kapitalen voortkomen uit een groepsverzekering, een pensioenfondsen of een individuele levensverzekering. De belasting is niet verschuldigd als de ondertekenaar geen woonplaats in België heeft.