Het soort product hangt af van uw behoeften

  • Lijfrente :

    een gegarandeerd maandelijks inkomen ter verhoging van uw wettelijk pensioen om uw levensstandaard te bewaren.
  • Product Kapitaal Obligatie en Product Kapitaal Obligatie 100 % :

    gegarandeerde kapitalen bij leven en overlijden, een gegarandeerd maandelijks inkomen gedurende 8 jaar.
  • Scharnierproduct :

    gegarandeerde kapitalen leven en overlijden, een gegarandeerd maandelijks inkomen met de mogelijkheid om uit de belegging te stappen na 3,5 en 8 jaar.