Onze oplossingen

U kan het kapitaal van uw groepsverzekering geheel of gedeeltelijk bij ons herbeleggen. U kan deze belegging aanvullen met andere kapitalen. Als specialist op het gebied van lange termijn beleggingen kunnen wij u oplossingen op maat aanbieden. 

Onze producten bieden u :

  • het comfort van een maandelijks inkomen ;
  • de zekerheid van een gegarandeerd rendement ;
  • een optimaal rendement.

Een maandelijks inkomen

In tegenstelling tot traditionele beleggingen (kasbons, obligaties, staatsobligaties) die een jaarlijkse uitkering voorzien of het rendement kapitaliseren (depositoboekje, Bevek), biedt het meerendeel van onze herbeleggingsproducten het voordeel van een maandelijks inkomen.

Een gegarandeerd rendement

Onze producten bieden een totale garantie : de rentebedragen en kapitalen die bepaald worden bij het onderschrijven van het contract zijn gegarandeerd, wat ook de evolutie op de financiële markten is.

Bij ons geniet u van netto-interestvoeten die vergelijkbaar zijn met die van de institutionele beleggers. Wij behalen dit rendement dankzij de grootte van onze beleggingsportefeuille en onze politiek van totale verdeling van onze winsten.

Een optimaal rendement

Onze producten volgen de huidige fiscale wetgeving die van toepassing is op lijfrenten en verzekeringsproducten om u een optimaal rendement te verzekeren. Dit betekent een minimale looptijd van 8 jaar voor sommige producten of een overlijdensdekking gelijk aan 130% van de gestorte premie als de belastingbetalende verzekeringnemer tegelijkertijd verzekerde en begunstigde is van de waarborgen 'leven'.