Particulieren

Tak 21

De tak 21-verzekering (ook spaarverzekering genoemd) is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Het belangrijkste kenmerk van een tak 21-verzekering is dat ze u grote zekerheid geeft over uw spaargeld en over wat het u zal opleveren.


Tak 23

Een belegging gekoppeld aan één of meer interne fondsen.
U koopt eenheden, 'aandelen' of 'rekeneenheden', van een of meerdere fondsen, waarmee uw tak-23 levensverzekering is verbonden.