Aanvullende pensioenen

Meer dan ooit is het pensioen een actieve levensfase waarin genieten centraal staat. Mensen leven langer en gezonder. Hierdoor hebben ze ook behoefte aan meer middelen, zeker als op latere leeftijd de zorgkosten toenemen. De tweede pensioenpijler speelt hierop in.

De tweede pensioenpijler

Naast een eerste pensioenpijler (de wettelijke pensioenen) bestaat er ook een tweede pensioenpijler (de aanvullende pensioenen). Hij biedt een aanvulling op het wettelijk pensioen en staan beter bekend onder de naam 'groepsverzekering'. Een groepsverzekering wordt georganiseerd door een onderneming of een bedrijfssector. De financiering gebeurt door de werkgever, met of zonder bijdrage van de werknemers.

Een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds beheert de pensioenbijdragen op naam van de aangeslotene. De werknemer behoudt zijn verworven rechten op het aanvullend pensioen, ook als hij zijn werkgever verlaat. Hij kan in dat geval zijn pensioenreserve overdragen naar de pensioeninstelling bij zijn nieuwe werkgever.

Kapitaal of lijfrente

Bij pensionering kan iedere aangeslotene zijn aanvullend pensioen opvragen. De werknemer heeft de keuze om het kapitaal van zijn pensioenreserve in één keer op te vragen of onder de vorm van een levenslange rente te laten uitbetalen.

Hoe Integrale dit aanvullend pensioen invult, leest u verder op deze website. U zal snel merken dat onze aanpak en onze prestaties verschillen van die van andere spelers op de markt.

Wij bieden u discrete, performante en transparante oplossingen op maat en persoonlijke service via een rechtstreekse contactpersoon bij onze maatschappij. Vergelijk en kies verstandig! Zo geniet u later met volle teugen van een welverdiend pensioen.

Lees de KB's !