Sectorale aanvullende pensioenstelsels

Democratisering van het aanvullend pensioen

Lange tijd bleven aanvullende pensioenen een marginaal verschijnsel. Ze kwamen aanvankelijk vooral de directie, hogere bedienden en kaderleden ten goede. Begin jaren negentig veranderde deze situatie. Sterke sectoren en multinationals sloten aanvullende pensioenreglementen af voor hun lagere bedienden of al hun bedienden.

Het doel van de Wet Vandenbroucke (B.S. 15 mei 2003) is de democratisering van de aanvullende pensioenen. Voor arbeiders en KMO-werknemers (kaderleden, bedienden en arbeiders) was dit een belangrijke stap.

Dankzij de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) krijgen de paritaire comités de mogelijkheid om in een duidelijk juridisch kader te zorgen voor aanvullende pensioenstelsels gestoeld op solidariteit.

Integrale vervulde een pioniersrol in het opstarten en beheren van sectorale aanvullende pensioenstelsels en verwierf een jarenlange ervaring en expertise op dit vlak. Onder andere onze bedrijfsstructuur biedt sectoren tal van voordelen bij het opstarten en beheren van sectorale aanvullende pensioenstelsels. In dit deel van onze website leest u hierover meer.