Pionier in sectorale aanvullende pensioenstelsels

Paritair Comité 209, pionier in sectorale aanvullende pensioenstelsels

De arbeiders van de metaalverwerkende nijverheid (Paritair Comité 111) kregen in 2000 een sectoraal pensioenstelsel 'avant la lettre'. Dit stelsel lag aan de basis van de oprichting van het sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden in maart 2002 (PC 209) en de wijziging van de wet op de aanvullende pensioenen.

In september 2007 sloten de organisaties van werkgevers en vakbonden een nieuw nationaal akkoord.

Waarom zijn wij pionier op dit vlak ?

  • een jarenlange expertise en ervaring
  • de grondige kennis van de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP)
  • onze nettorendementen en winstdeelnames zijn op langere termijn beter dan die van de meeste andere verzekeraars. Dit is belangrijk, aanvullend pensioen is een langdurig engagement.

De belangrijkste eisen aan een pensioeninstelling bij het beheer van een sectorplan:

  • beheer van het aanvullend pensioen, strikt gescheiden van andere verzekeringsactiviteiten
  • de beheersresultaten mogen enkel het aanvullend pensioen ten goede komen
  • een snelle en feilloze dienstverlening als basis voor een lange termijn partnership
  • de commerciële ambities van de verzekeraar mogen niet leiden tot onvoorziene kosten of bijkomende eisen die ingaan tegen de belangen van de sectorleden
  • geregelde rapportering aan het paritair comité
  • een vorm van vertegenwoordiging van bedrijven en aangeslotenen in de bestuursorganen

Sectoranalyse

Sectorkennis is cruciaal bij het opstarten van een sectoraal aanvullend pensioen. Een sectoranalyse dient in de beginfase gemeenschappelijk te gebeuren door de sociale partners.

Het paritaire beheer, intrinsiek voor sectorale aanvullende pensioenplannen, betekent een lange termijn engagement van de sociale partners. Duidelijke afspraken zijn een must. Eenmaal opgestart is het bijna niet meer mogelijk de klok terug te draaien.