Nieuws i.v.m. het sectorale pensioenstelsel van het PSC 102.09

15/07/2014 - Inning en aangifte van de bijzondere sociale bijdrage van 8,86%

Een bijzondere bijdrage van 8,86% is verschuldigd aan de RSZ op de betalingen gedaan in het kader van een extra legaal pensioenplan.  Deze bijdrage is ten laste van de werkgever.

Tot op vandaag verstrekte Integrale aan de werkgevers, aangesloten aan het sector pensioenplan van niet uit te houwen kalksteengroeven, kalkovens en van bitterspaatgroeven en –ovens (PSC102.09), een borderel waarop deze speciale bijdrage van 8,86% werd vermeld. De werkgever diende deze aan te geven en rechtstreeks te betalen aan de RSZ.


De wetgever heeft, via de programma-wet van 27 december 2012 (artikel 72), de verschuldigde van deze bijdrage gewijzigd indien het pensioenplan wordt georganiseerd op sectorniveau, wat het geval is voor de sector van niet uit te houwen kalksteengroeven, kalkovens en van bitterspaatgroeven en –ovens (PSC102.09). Het koninklijk Besluit tot uitvoering van deze programma-wet zal in 2014 in het Belgische Staatsblad verschijnen.


In de praktijk zullen de ondernemingen, aangesloten aan het sectorplan, vanaf 1 januari 2014, deze speciale bijdrage van 8,86% aan Integrale betalen.  Integrale zorgt voor de aangifte en de betaling aan de RSZ.


De premieborderellen zullen nu de speciale sociale bijdrage, die de onderneming aan Integrale dient te betalen, bovenop het bedrag van de premies vermelden.


U moet zelf deze bijdrage niet meer aangeven of betalen aan de RSZ voor wat betreft het sectorpensioenplan. Het gaat hier dus louter over een administratieve wijziging, zonder financiële impact.


Opgelet: indien u een betaling doet van een premieborderel met betrekking op 2013 na 31/12/2013, moet u uw storting aan Integrale verhogen met het bedrag van de speciale sociale bijdrage van 8,86%, en deze noch aangeven noch betalen aan de RSZ.


Opmerking: Voor de pensioenplannen, onderschreven door de onderneming in parallel met het sectorpensioenplan, verandert er niets: de onderneming blijft rechtstreeks de aangifte en de betaling van de speciale sociale bijdrage van 8,86%, op de gefactureerde premies van het ondernemingsplan, doen aan de RSZ.10/10/2012 - Een nieuw sectorplan voor Integrale

Het Paritair Subcomité 102.09 (PSC102.09) verzamelt de bedrijven van niet uit te houwen kalksteengroeven, kalkovens en van bitterspaatgroeven en -ovens in het hele land.
 
In juni 2011 werd al een principeakkoord gesloten tussen de sociale partners om een sectoraal pensioenplan voor de arbeiders in te stellen.
 
Op 29 augustus 2012 ondertekenden de sociale partners de collectieve arbeidsovereenkomst die dit sectorpensioen praktisch organiseert. Het sectorplan treedt retroactief in voege op 1 januari 2011.
 
Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de sector, afgekort “Fonds 2de pijler PSC102.09”, is de rechtspersoon belast met de organisatie van dit sectorpensioen. Op basis van de resultaten van een extern onderzoek heeft het Fonds beslist om het beheer en de uitvoering van dit sectoraal pensioenplan aan onze Gemeenschappelijke Verzekeringskas toe te vertrouwen.
 
Het is de vierde keer dat de sociale partners beslissen om hun sectoraal pensioenstelsel aan Integrale toe te vertrouwen, na de haven van Zeebrugge, het Paritair Comité 209 voor de werknemers van de metaalverwerkende nijverheid en onlangs de Verhuissector (Paritair Comité 140.05).

Net zoals bij de Verhuissector gaat het om een sociaal plan dat verschillende solidariteitsprestaties voorziet in geval van ziekte of ongeval, tijdelijke werkloosheid, enz. 

Omwille van praktische overwegingen werd opting out niet toegestaan door de organisator. Deze laatste verkiest een eenvoudig en uniform plan. Zowel het incasso, als het beheer zal rechtstreeks door Integrale gebeuren.