Uw dekking

Het bedrag dat u naar Integrale overdraagt, wordt gebruikt om u een kapitaal te garanderen zowel in geval van leven op de pensioenleeftijd, als in geval van overlijden vóór de pensioenleeftijd.

De verhouding tussen het gestorte kapitaal in geval van leven op de pensioenleeftijd (afgekort « kapitaal leven ») en het kapitaal in geval van overlijden voor de pensioenleeftijd (afgekort “kapitaal overlijden” ) wordt bepaald in functie van de gekozen formule.

Welke formule u ook kiest, uw spaargeld geniet van een jaarlijkse intrest van 0,75 %. Elk jaar verdelen wij de winst van deze activiteit onder onze aangeslotenen volgens de principes vastgelgd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 (voormalig 'KB 69'). Hierdoor stijgt het rendement van uw kapitaal nog meer.

Kies tussen vier standaardformules :

 

De hoge overlijdensdekking

Op het einde van het contract biedt deze techniek u een kapitaal leven dat gelijk is aan het kapitaal dat wordt uitgekeerd aan uw naasten als u overlijdt voor de pensioenleeftijd.

In geval van overlijden voor de einddatum van het contract, vertegenwoordigt de winstverdeling tenminste 35% van het contractueel bepaalde kapitaal overlijden. In het verzekeringsjargon noemt deze formule "een gemengde kapitaalsverzekering 10/10".

De gemiddelde overlijdensdekking

Op het einde van het contract biedt deze techniek u een kapitaal leven dat gelijk is aan 1,5 x het kapitaal dat uitgekeerd wordt aan uw naasten als u overlijdt voor de pensioenleeftijd.

In geval van overlijden voor de einddatum van het contract, vertegenwoordigt de winstverdeling tenminste 35% van het contractueel bepaalde kapitaal overlijden. In het verzekeringsjargon noemt deze formule "een gemengde kapitaalsverzekering 10/15".

De lage overlijdensdekking

Op het einde van het contract biedt deze techniek u een kapitaal leven dat gelijk is aan 2 x het kapitaal dat uitgekeerd wordt aan uw naasten als u overlijdt voor de pensioenleeftijd.

In geval van overlijden voor de einddatum van het contract, vertegenwoordigt de winstverdeling tenminste 35% van het contractueel bepaalde kapitaal overlijden. In het verzekeringsjargon noemt deze formule "een gemengde kapitaalsverzekering 10/20".

De spaarformule

Op de einddatum ontvangt u een kapitaal bepaald in functie van de overgedragen reserves van uw vorig pensioenplan, gekapitaliseerd tegen een jaarlijkse interestvoet van 0,75 % + winstverdeling. Indien u overlijdt voor de einddatum van het contract, ontvangen uw naasten het opgebouwde spaargeld. Dit is het overgedragen bedrag + de interesten + de winstverdeling opgebouwd op het moment van overlijden.

Terugkeren naar vorige pagina