Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Heeft u al aan uw aanvullende pensioen gedacht?

Gepensioneerden leven langer en dat in goede gezondheid. Hun wettelijke pensioen volstaat niet langer om deze tegenwoordig actieve levensfase te financieren. Daarom bestaan er aanvullende pensioenoplossingen via de werkgever.

Elk bedrijf is uniek, daarom stelt Integrale oplossingen op maat voor.

Groepsverzekering (Tak 21)


Diensten


Specifieke oplossingen

Tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler, die van de aanvullende pensioenen, is geënt op de eerste pensioenpijler, die van het wettelijk pensioen. Ze bieden een aanvulling op het wettelijke pensioen en worden georganiseerd door een onderneming of een bedrijfssector. De werkgever of de sector regelt de uitvoering van het gekozen stelsel, met of zonder financiële bijdrage van de werknemers.

Verzekeringsmaatschappijen (zoals Integrale) of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) beheren de pensioenbijdragen voor de aangeslotene. Als die laatste vertrekt bij zijn werkgever, behoudt hij de verworven rechten op zijn aanvullende pensioen. De werknemer kan bijgevolg zijn rechten beheren volgens de verschillende individuele oplossingen die hij ter beschikking heeft.

Kapitaal of rente

Bij pensionering heeft iedere aangeslotene de keuze om zijn verworven reserve in één keer te innen in de vorm van kapitaal, of de uitbetaling aan te vragen als lijfrente. Bepaalde regelingen voorzien een verplichte uitbetaling in rente.

Onze kantoren

Integrale Brussel

Arianelaan 5
1200 Brussel

+32 (0)2 774 88 50
info-nl@integrale.be

Integrale Liège

Place Saint Jacques 11/101
4000 Liège

+32 (0)4 232 44 11
info-nl@integrale.be

Integrale Antwerpen

Justitiestraat 4/46
2018 Antwerpen

+32 (0)3 216 40 80
info-nl@integrale.be

Naar boven