Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Contact

Gelieve dit formulier te gebruiken om ons al uw andere vragen of opmerkingen te sturen.

Om uw persoonsgegevens en het vertrouwelijk karakter van uw dossier te beschermen vraagt Integrale voortaan om elke verandering aan uw persoonlijke gegevens mee te delen per ondertekende brief, samen met een recto-verso kopie van uw identiteitskaart. (Wet 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.)

* Verplichte velden

Onze kantoren

Integrale Brussel

Arianelaan 5
1200 Brussel

+32 (0)2 774 88 50
info-nl@integrale.be

Integrale Liège

Place Saint Jacques 11/101
4000 Liège

+32 (0)4 232 44 11
info-nl@integrale.be

Integrale Antwerpen

Justitiestraat 4/46
2018 Antwerpen

+32 (0)3 216 40 80
info-nl@integrale.be

Naar boven