Personeelsbestand voor jaarlijkse aanpassing :

Uw dossiernummer en paswoord vindt u terug op de brief die wij u sturen voor de jaarlijkse aanpassing.

Hoe het herzieningsformulier in te vullen?
  Verklarende nota

Gevolgen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Om het pensioenfonds te beheren, verstrekt de onderneming een aantal salarisgegevens aan integrale. Iedere persoon van wie persoonlijke gegevens bewaard worden, heeft het recht om inzage en verbetering van deze gegevens te verkrijgen. Hij dient zich in dat geval schriftelijk te richten tot integrale, ter attentie van de dienst beheer pensioenfonds PC209, Place Saint-Jacques 11 bus 101 te 4000 Luik, met toevoeging van een kopie van de identiteitskaart.
Integrale behandelt deze gegevens vertrouwelijk. Ze mogen uitsluitend gebruikt worden voor het uitvoeren van het sectoraal pensioenplan.

Naar boven