Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Advies en beheer voor rekening van derden

Gedeelde expertise

Integrale zorgt niet alleen voor het beheer van de pensioenplannen van haar eigen klanten. Via het filiaal Integrale Insurance Services (IIServices) biedt Integrale ook een waaier aan diensten aan, gericht op professionele ondernemingen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP).

Integrale Insurance Services (IIServices) biedt ondernemingen en IBP’s een reeks diensten aan die volledig of gedeeltelijk uitbesteed kunnen worden.

Actuariële diensten

 • Actuariële berekeningen (waarborgen, kredieten, reserves en verworven waarborgen, 80%-regel, evaluatie van technische voorzieningen, minimumfinanciering, benefit statements, ...)
 • Opstellen van een financieel plan en de jaarlijkse controle ervan
 • Uitwerken van rapporten voor de Financial Services and Market Authority (FSMA)
 • Verschillende studies en simulaties
 • Evaluatie van de pensioenverbintenissen volgens de IAS 19-norm
 • Statutair en administratief beheer van de pensioenen van de 1ste pijler

Compliance

 • Gedelegeerde Compliance Officer
 • Invoeren van een integriteitspolitiek
 • Juridisch toezicht
 • Bewustmaking en opleiding van personeel

Interne audit

 • Ontwerp en implementatie van interne auditopdrachten:
  • Beoordeling van de risico's die specifiek zijn voor uw activiteit
  • Meerjaren/jaarplanning
  • Bepaling van de reikwijdte van de opdracht
  • Plan van aanpak voor de werkzaamheden
  • Ontwerpen en uitvoeren van testen
  • Verslaggeving met aanbevelingen
  • Periodieke opvolging van de uitvoering van de actieplannen
 • Externe evaluatie van de kwaliteit en de prestaties van uw interne auditafdeling
 • Verschaffen van specifieke vaardigheden op aanvraag voor een flexibele aanpak.
 • Boekhouding & Verslaggeving
 • Asset & Liability Management
 • Risicobeheer

Expertisedomeinen van Integrale

Integrale Insurance Services (IIServices) werd opgericht in 2008. Dit filiaal zorgt voor synergie tussen de competenties van de verzekeraar Integrale en de IBP Ogeofund.

Die expertise blijkt uit de ISAE 3402 Type 2-certificering die de interne controle en de interne audit van de instanties die een beroep doen op deze diensten vergemakkelijkt.

Onze kantoren

Integrale Brussel

Arianelaan 5
1200 Brussel

+32 (0)2 774 88 50
info-nl@integrale.be

Integrale Liège

Place Saint Jacques 11/101
4000 Liège

+32 (0)4 232 44 11
info-nl@integrale.be

Integrale Antwerpen

Justitiestraat 4/46
2018 Antwerpen

+32 (0)3 216 40 80
info-nl@integrale.be

Naar boven