Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Cafetariaplan

Ik kies

Het cafetariaplan is een groepsverzekering met vaste bijdragen waarbij de aangeslotene beslist over de toewijzing van het beschikbare bedrag.

Voor wie?

  • Grote ondernemingen en kmo’s voor bepaalde categorieën van hun loontrekkenden

Belangrijkste troeven

  • Vaste begroting
  • Personaliseerbare waarborgen tijdens de hele de loopbaan

Werking?

De onderneming bepaalt het toegekende budget en de grenzen van de prestaties van de groepsverzekering. De verzekerde beslist over de toekenning van dat bedrag op basis van zijn voorkeuren voor dekking (overlijdenskapitaal, invaliditeitsrente ...).

Voorbeeld

De werkgever legt een budget van 5% van het salaris vast. De alleenstaande aangeslotene zonder familie kan iedere overlijdensdekking weigeren en dus het gehele budget toewijzen aan een pensioenuitkering. Een getrouwde aangeslotene met kinderen kan op zijn beurt een grote overlijdensdekking kiezen die na verloop van tijd vermindert wanneer de kinderen het huis uit zijn.

Voordelen

De aangeslotene beslist zelf over zijn risico-opties en de mogelijkheid om zijn keuzes te laten evolueren gedurende zijn loopbaan.

Aandachtspunt

De keuzeflexibiliteit voor de aangeslotene vereist een intensieve administratieve opvolging en een groter reactievermogen van de werkgever en de aangeslotene. Volgens de frequentie voorzien in het reglement kan de aangeslotene eerdere keuzes aanpassen.

Onze kantoren

Integrale Brussel

Arianelaan 5
1200 Brussel

+32 (0)2 774 88 50
info-nl@integrale.be

Integrale Liège

Place Saint Jacques 11/101
4000 Liège

+32 (0)4 232 44 11
info-nl@integrale.be

Integrale Antwerpen

Justitiestraat 4/46
2018 Antwerpen

+32 (0)3 216 40 80
info-nl@integrale.be

Naar boven