Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Individuele pensioentoezegging voor zelfstandigen

Ik vul aan

Het statuut van zelfstandige veronderstelt een grotere individuele aanpak van het pensioen. Het VAPZ is de meest bekende oplossing, maar is zeker niet de enige!

Voor wie?

  • Zelfstandige bedrijfsleiders

Belangrijkste troeven

  • Verhoging van de koopkracht op het moment van pensionering
  • Cumuleerbaar met een VAPZ

Een individuele pensioentoezegging voor zelfstandigen is een aanvullend pensioen dat gefinancierd wordt door de onderneming voor een verantwoordelijke die een zelfstandig statuut heeft en regelmatig bezoldigingen ontvangt.

Voorbeeld

Een architect in een bvba wenst bovenop zijn eigen VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) te genieten van een aanvullend pensioen gefinancierd door zijn onderneming.

Voordelen

  • Fiscale voordelen voor de zelfstandige en voor de onderneming
  • Keuze tussen gegarandeerd rendement + gewaarborgd kapitaal (tak 21) en potentieel hoger rendement (tak 23, productgamma Integrale Perspective)
  • Bijkomende mogelijkheid tot het verkrijgen van een hypothecaire lening, een voorschot of inpandgeving voor de aankoop, bouw of renovatie van een onroerend goed binnen de Europese Economische Ruimte
  • Dekking van bijkomende risico’s (overlijden of invaliditeit)

Onze kantoren

Integrale Brussel

Arianelaan 5
1200 Brussel

+32 (0)2 774 88 50
info-nl@integrale.be

Integrale Liège

Place Saint Jacques 11/101
4000 Liège

+32 (0)4 232 44 11
info-nl@integrale.be

Integrale Antwerpen

Justitiestraat 4/46
2018 Antwerpen

+32 (0)3 216 40 80
info-nl@integrale.be

Naar boven