Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Integrale Academy

Integrale deelt haar expertise in groepsverzekeringen via Integrale Academy

Uitsluitend voor leden-ondernemingen

Als specialist in aanvullende pensioenen deelt Integrale van nature haar kennis en ervaring met haar aangeslotenen. Om in te spelen op de toenemende vraag naar informatie en opleiding bij haar leden, richtte Integrale de Integrale Academy op.

De opleidingscyclus die Integrale Academy aanbiedt, loopt over meerdere jaren en is ingedeeld in verschillende sessies. Elke sessie duurt ten hoogste een halve dag. De opleidingen worden gegeven door topspecialisten inzake pensioen. Naast externe gastsprekers van niveau waaronder consultants en advocaten, delen interne specialisten hun kennis met onze aangeslotenen.

Voor de deelnemers aan de opleidingscyclus is specifieke voorkennis niet vereist.

Herhalingssessies

Voor de geïnteresseerden die hun kennis wensen op te frissen, organiseren we herhalingssessies vanaf 10 inschrijvingen. Na uw inschrijving brengen we u op de hoogte over plaats en tijdstip. Deze sessies vinden plaats in Brussel, Antwerpen of Luik afhankelijk van het aantal inschrijvingen en zullen in het Nederlands en/of het Frans gegeven worden.

Doelgroepen

  • HR-Managers
  • Personeelsdirecteur en medewerkers
  • Bestuurders
  • CFO
  • Algemene directie
  • Leden van de ondernemingsraad

Doelstelling

Met deze bijkomende service willen we onze aangeslotenen informeren over hoe een aanvullend pensioenplan onderhandeld wordt, tot stand komt en hoe het geïnterpreteerd dient te worden.

Voordelen

Meerwaarde creëren voor onze aangeslotenen door :

  • Een duidelijk inzicht te geven in alle aspecten van deze complexe materie ;
  • Via direct contact met onze aangeslotenen een lange termijn partnership op te bouwen ;
  • Open te staan voor de feedback van onze aangeslotenen en samen te werken aan concrete oplossingen op maat ;
  • Networking tussen onze leden te bevorderen.

Onze kantoren

Integrale Brussel

Arianelaan 5
1200 Brussel

+32 (0)2 774 88 50
info-nl@integrale.be

Integrale Liège

Place Saint Jacques 11/101
4000 Liège

+32 (0)4 232 44 11
info-nl@integrale.be

Integrale Antwerpen

Justitiestraat 4/46
2018 Antwerpen

+32 (0)3 216 40 80
info-nl@integrale.be

Naar boven