Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Investor relations

Het aandeelhouderschap van Integrale bestaat uit haar historische partners en de vzw VLI. Deze vzw verenigt de Leden van Integrale. Evenwicht, transparantie en billijkheid kenmerken onze beleidsfilosofie. Deze filosofie trekken we ook door in onze financiële communicatie.

Kalender van de periodieke publicaties

30 juni 2017 : de jaarrekeningen van Integrale nv

30 juni 2017 : de geconsolideerde rekeningen van Integrale

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering heeft op donderdag 31 mei 2018 plaatsgevonden.

Rechten van de uitgegeven titels

ING is de mandataris waarbij de titelhouders hun financiële rechten kunnen uitoefenen (e-mailadres : secdepbel@ing.be).

SFCR-verslag

Het SFCR-verslag (Solvency and Financial Conditions Report) dat voor het grote publiek de solvabiliteit en de financiële situatie belicht, is beschikbaar op eenvoudig verzoek per e-mail op het adres : info@integrale.be.

Onze kantoren

Integrale Brussel

Arianelaan 5
1200 Brussel

+32 (0)2 774 88 50
info-nl@integrale.be

Integrale Liège

Place Saint Jacques 11/101
4000 Liège

+32 (0)4 232 44 11
info-nl@integrale.be

Integrale Antwerpen

Justitiestraat 4/46
2018 Antwerpen

+32 (0)3 216 40 80
info-nl@integrale.be

Naar boven