Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Investor relations

Het aandeelhouderschap van Integrale bestaat uit historische partners (Nethys, Ogeo Fund, Apicil Prévoyance, Patronale Life) en de vzw VLI (Vereniging van de Leden van Integrale) die vertegenwoordigers van werkgevers en aangeslotenen samenbrengt. Deze vertegenwoordiging van de belangen van onze leden en klanten in de bestuursorganen vindt haar oorsprong in de rijke geschiedenis van Integrale.

Reporting

Klik hier om het jaarverslag van 2020 te bekijken.

Kalender van de periodieke publicaties

15 juni 2021 : de jaarrekeningen van Integrale nv

15 juni 2021 : de geconsolideerde rekeningen van Integrale nv

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van aandeelhouders is vastgesteld op 29 juni 2021 om 9.00 uur.

De buitengewone Algemene Vergadering van obligatiehouders is vastgesteld op 29 juni 2021 om 11.00 uur.

Rechten op uitgegeven effecten

ING is de mandataris waarbij de titelhouders hun financiële rechten kunnen uitoefenen (e-mailadres : secdepbel@ing.be).

De notering van de effecten werd hervat sinds maandag 23 augustus 2021.

SFCR-verslag

Het SFCR-verslag (Solvency and Financial Conditions Report) 2020 met betrekking tot de solvabiliteit en de financiële situatie, is hier beschikbaar.


Dit document is enkel beschikbaar in het Frans.

Onze kantoren

Integrale Brussel

Arianelaan 5
1200 Brussel

+32 (0)2 774 88 50
info-nl@integrale.be

Integrale Liège

Place Saint Jacques 11/101
4000 Liège

+32 (0)4 232 44 11
info-nl@integrale.be

Integrale Antwerpen

Justitiestraat 4/46
2018 Antwerpen

+32 (0)3 216 40 80
info-nl@integrale.be

Naar boven