Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Integrale kent 1% winstverdeling toe, op de contracten met een gewaarborgde rentevoet van 2,25%

Cijfers onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 13 juni e.k.

Cijfers onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 13 juni e.k.

Kernpunten Integrale in 2013:
  • Gewogen rendement van 3,50% op het geheel van haar contracten en 2,75% toegekend aan het CertiFlex-productgamma
  • Minimum nettorendement van 3,25% toegekend op collectieve contracten (1% winstverdeling op reserves met 2,25% minimum waarborg)
  • Algemene onkostenratio van 0,43% van de activa
  • Gecorrigeerde solvabiliteitsmarge (door de meer- en minderwaarden en rekening houdend met de voorziening voor fianciële risico's) van 203%
  • Dekkingsgraad hoger dan 100%
  • Integrale blijft netto-investeerder

Meer informatie vindt u door op deze link te klikken.

Naar boven