Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Inning en aangifte van de bijzondere sociale bijdrage van 8,86% voor de sectorstelsels

Een bijzondere bijdrage van 8,86 % is verschuldigd aan de RSZ op de betalingen gedaan in het kader van een extra legaal pensioenplan. Deze bijdrage is ten laste van de werkgever.

Een bijzondere bijdrage van 8,86 % is verschuldigd aan de RSZ op de betalingen gedaan in het kader van een extra legaal pensioenplan. Deze bijdrage is ten laste van de werkgever.
Naar boven