Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Integrale sluit de uitgifte van een achtergestelde lening van 100 miljoen euro met succes af

Op donderdag 18 december 2014 werd de achtergestelde lening die Integrale heeft geplaatst volledig onderschreven. Deze lening zal noteren op Euronext.


Op donderdag 18 december 2014 werd de achtergestelde lening die Integrale heeft geplaatst volledig onderschreven. Deze lening zal noteren op Euronext.

 
Waarom een achtergestelde lening?
 
De nieuwe Europese regelgeving inzake solvabiliteit, Solvency II genaamd, verplicht de verzekeringsondernemingen om hun eigen vermogen aanzienlijk te versterken. 
 
Vanaf 1 januari 2016 verplichten de nieuwe regels om de solvabiliteitsratio te berekenen door rekening te houden met de marktwaarde van de activa en de verbintenissen te waarderen op basis van een rentecurve die wordt meegedeeld door de controleautoriteiten. Het gevolg van deze nieuwe methode is een hoge volatiliteit van de solvabiliteitsratio in functie van de financiële markten.
 
Daarom geeft Integrale, ondanks een solvabiliteitsratio die de huidige wettelijke voorschriften ruimschoots overstijgt (187% op eind juni 2014), als eerste structuur zonder aandeelhouders in België een achtergestelde lening uit voor een bedrag van 100 miljoen euro en een looptijd van 10 jaar.
 
Verscheidene verzekeraars met een aandeelhoudersstructuur gingen Integrale voor met een gelijkaardige uitgifte. Enkel voor 2014 bedraagt het bedrag onderschreven door Europese verzekeringsondernemingen in achtergestelde leningen meer dan 17,3 miljard euro.
 
De lening van Integrale werd volledig ondertekend door verscheidene institutionele beleggers afkomstig uit België en diverse andere landen. Het eindbedrag dat werd opgehaald, bedraagt 100,9 miljoen euro.
 
Deze lening voldoet aan de kenmerken om in overweging te worden genomen voor wat men het kapitaal Tier II noemt. Het gaat om het tweede soliditeitsniveau van het eigen vermogen op een schaal van 3 niveaus. De interestvoet van de achtergestelde lening die a pari wordt uitgegeven, bedraagt 6,25%.
 
Na het afsluiten van deze lening benadert de solvabiliteitsratio van Integrale 150% van het Solvency Capital Requirement (SCR) onder de nieuwe Europese regelgeving.
 
De financiële resultaten voor het boekjaar 2014 zijn uitstekend. Het voorlopige resultaat, op enkele dagen voor het einde van dit jaar, bedraagt meer dan 70 miljoen euro, waarvan iets meer dan 30 miljoen euro het eigen vermogen zullen versterken. 

De grote uitdaging voor Integrale is een hoog rendement te blijven behalen terwijl de intrestvoeten historisch laag zijn. Dankzij haar kennis en een aangepaste allocatiestructuur voor de activa is dit een belangrijke uitdaging die Integrale zich heeft opgelegd voor de komende jaren.
 
Naar boven