Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Integrale kent winstverdeling toe van 1 % aan de contracten met gewaarborgd rendement van 2,25 %

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 12 juni e.k. heeft de Raad van Bestuur van Integrale beslist om een winstverdeling van 1 % toe te kennen aan de contracten met een gewaarborgd rendement van 2,25 %.


Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 12 juni e.k.
heeft de Raad van Bestuur van Integrale beslist om een winstverdeling van 1 % toe te kennen aan de contracten met een gewaarborgd rendement van 2,25 %. Op deze manier kunnen haar leden rekenen op het minimum gewaarborgd rendement van 3,25 % voorzien in de Wet op de Aanvullende Pensioenen.


Het gemiddeld gewogen nettorendement voor 2014, toegekend op de volledige portefeuille (buiten CertiFlex), bedraagt 3,41 %. Bekeken over de afgelopen 10 jaar stijgt dit tot 4,12 % en over een periode van 25 jaar is dit 5,75 %.

Voor het product CertiFlex bedraagt het nettorendement dat wordt toegekend aan de aangeslotenen 2,60 %.

Meer inlichtingen over de resultaten van Integrale zullen meegedeeld worden tijdens de Algemene Vergadering van 12 juni. We nodigen onze leden uit om hieraan deel te nemen.
Naar boven