Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Integrale behoudt een hoge solvabiliteitsmarge en blijft netto-investeerder

Het voortduren van de financiële crisis kan vragen oproepen bij onze leden-ondernemingen en aangeslotenen. Integrale wenst u volgende inlichtingen mee te delen over de financiële situatie : vervolg.

Begin 2009 werd gekenmerkt door een algemene economische vertraging. De beurzen kenden een bijzonder moeilijke periode, ze gingen met meer dan 25% achteruit tijdens de maanden januari en februari.

Alle spelers op de markt “vluchtten” naar beleggingen van betere kwaliteit (“fly to quality”) en gaven voorrang aan de markt van staatsobligaties. Bovendien constateerden we een sterke stijging van de intrestvoeten van deze obligaties begin dit jaar. De Belgische intrestvoet op 10 jaar steeg van 3,77 % op 31/12/2008 naar 4,64 % op het einde van de maand januari en daalde opnieuw naar 3,94 % eind april. 
 
Het gecombineerde effect van de daling van de markten, de stijging van de intrestvoeten en het algemene pessimisme heeft de financiële gezondheid van Integrale echter helemaal niet aangetast.
 
Sedert maart stegen de markten dermate, dat ze opnieuw de niveaus van eind 2008 benaderen, zowel voor aandelen als voor obligaties. 
 
De dekkingsgraad van onze verbintenissen is hoger dan 100 %. Dit betekent dat de waarde van onze activa hoger blijft dan het bedrag van onze verbintenissen tegenover al onze aangeslotenen.
 
Door een voorzichtige en gediversifieerde investeringsstrategie te blijven volgen, heeft Integrale op het einde van het eerste kwartaal een solvabiliteitsmarge behouden die gelijk is aan 230% van de wettelijk vereiste marge.   

Tenslotte werd Integrale, zelfs tijdens deze moeilijke maanden, niet gedwongen om activa te verkopen en blijft dus, zoals voorzien, netto-investeerder. 

Voor meer informatie kan u terecht op het e-mailadres : newsletter@integrale.be

Naar boven