Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Integrale boekte in 2014 het beste resultaat uit haar geschiedenis

Brussel – Op vrijdag 12 juni vond de Algemene Vergadering van Integrale plaats, in aanwezigheid van minister van Pensioenen, de heer Bacquelaine en gastspreker Etienne de Callataÿ, hoofdeconoom van Bank Degroof.

 

Brussel – Op vrijdag 12 juni vond de Algemene Vergadering van Integrale plaats. In aanwezigheid van minister van Pensioenen, de heer Bacquelaine en gastspreker Etienne de Callataÿ, hoofdeconoom van Bank Degroof, kondigde de gemeenschappelijke kas een jaar van uitzonderlijke resultaten aan.

De vergadering ging door in het gebouw van Brussel Leefmilieu op Tour & Taxis. Dit gebouw, waarvan Integrale volle eigenaar is, won onlangs de prijs voor meest energiezuinig en milieubewust kantoorgebouw in België.


 

Tijdens zijn toespraak zette de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen, de belangrijkste punten van zijn pensioenbeleid op een rij.

Over het actuele thema van het gewaarborgde rendement deed hij geen uitspraken.

De sociale partners zitten momenteel rond de tafel om hun voorstellen over dit thema uit te werken. De resultaten van dit overleg worden verwacht tegen oktober 2015.Een andere geëerde gastspreker was Etienne de Callataÿ, hoofdeconoom van Bank Degroof. Op basis van zijn financieel-economische analyse verwacht hij voor 2015 een beperkte stijging van de intrestvoeten in de eurozone.

Volgens de heer de Callataÿ zijn er geen economische redenen om in een deflatiescenario te geloven, behalve in het geval van een self-fulfilling prophecy bij alle marktspelers.

 


De toekenning van een winstverdeling is goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Boekjaar 2014 bracht voor Integrale het beste resultaat op uit haar geschiedenis.

Hierdoorkan Integrale niet alleen haar voortbestaan verzekeren, ze kan aan haar aangeslotenen ook een winstverdeling toekennen om het minimum rendement van 3,25 % te behalen.

 
Integrale heeft aan de CertiFlex-producten een nettorentevoet van 2,60 % toegekend. Deze rentevoet behoort tot de hoogste op de markt.


De gewaarborgde intrestvoet is gedaald tot 1,60 % vanaf 1 april 2015

Ter herinnering, door de sterke daling van de rentevoeten verlaagden de meeste verzekeringsmaatschappijen hun gewaarborgde rentevoet.

Integrale heeft deze beweging gevolgd, maar heeft er tevens over gewaakt competitief te blijven op de markt. Zo werd haar gewaarborgde rentevoet vastgelegd op 1,60 %, vanaf 1 april 2015.

Groei van het incasso
Integrale zet haar groeidynamiek verder met een incassoniveau dat stijgt met 18 %. Het Luxemburgse filiaal gaat er in Europa sterk op vooruit. IIServices krijgt meer en meer aanvragen in het domein van interne audits en IAS 19-berekeningen.

 

Versterking van het eigen vermogen
Om te voldoen aan de toekomstige prudentiële vereisten van Solvency II heeft Integrale een beroep gedaan op de formule van de achtergestelde lening zonder evenwel van identiteit of manier van werken te veranderen. Haar dekkingsgraad van de nettoverbintenissen is beduidend hoger dan 100 %.

Uitgebreid personeelsbestand
De versterking van het personeelsbestand in aantal en in competenties ondersteunt de groei van de activiteiten en beantwoordt tegelijkertijd aan de toenemende wettelijke vereisten.

Onderscheidingen
Na de Global Pension Funds Award 2014 uitgereikt door het magazine World Finance, heeft Integrale de IPE Award - Country Belgium van Investment & Pensions Europe gewonnen. Dit gespecialiseerde tijdschrift is gerenommeerd in de pensioenwereld.

Voor meer financiële informatie, het jaarverslag of het verkort jaarverslag kan u terecht op http://www.integrale2014.be/nl.Een toelichting per video van de markante feiten en de perspectieven vindt u door op deze link te klikken.
Naar boven