Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Integrale onderzoekt bijkomende maatregelen om duurzaam te voldoen aan toekomstige regelgeving

Op 1 januari 2016 treedt de Solvency II-wetgeving in voege. De Nationale Bank van België (NBB) inspecteert al maanden bij verzekeringsmaatschappijen de vooruitgang van de aanpassingswerkzaamheden aan deze toekomstige wetgeving.

Op 1 januari 2016 treedt de Solvency II-wetgeving in voege. De Nationale Bank van België (NBB) inspecteert al maanden bij verzekeringsmaatschappijen de vooruitgang van de aanpassingswerkzaamheden aan deze toekomstige wetgeving.
 
In 2015 heeft de Nationale Bank inspecties uitgevoerd op basis van de cijfers afgesloten op 31 december 2014. Naar aanleiding van deze inspecties heeft de NBB aan Integrale gevraagd om (i) te beantwoorden aan de aanbevelingen die ze heeft geformuleerd over de berekeningswijze van haar Best Estimate Life om overeen te stemmen met de laatste aanpassingen aan de Solvency II-regels. Daarnaast heeft de NBB aan Integrale gevraagd om (ii) een financieel saneringsplan op te stellen.
 
Integrale heeft in de loop van 2015 verbeteringen aangebracht aan de berekeningsmethodologie van haar Best Estimate Life en heeft maatregelen genomen om haar eigen vermogen te versterken. Op basis van de cijfers afgesloten op 30 september 2015 overstijgen de solvabiliteitsratio’s (Solvency II) volgens de evaluatie van Integrale de wettelijk vereiste 100%.
De resultaten werden nagekeken door twee gerenommeerde externe bedrijven.
 
Gezien de volatiliteit van de nieuwe richtlijn Solvency II denkt Integrale aan andere bijkomende structurele maatregelen om deze ratio op lange termijn te behouden en zelfs te verbeteren.
 
Op 30 september 2015 bedroeg de solvabiliteitsmarge van Integrale 338%, berekend op basis van de huidige wetgeving (Solvency I) en gecorrigeerd met de latente meer- of minderwaarden.
Naar boven