Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Integrale start omvorming naar naamloze vennootschap om versterking eigen vermogen te bestendigen

De nieuwe prudentiële wetgeving voor de verzekeringsmarkt die sedert 1 januari in voege getreden is, vereist van verzekeraars een eigen vermogen dat aanzienlijk hoger is dan wat voordien vereist was.

De nieuwe prudentiële wetgeving voor de verzekeringsmarkt die sedert 1 januari in voege getreden is, vereist van verzekeraars een eigen vermogen dat aanzienlijk hoger is dan wat voordien vereist was.
 
In september 2015 heeft de Nationale Bank van België aan Integrale gevraagd om : 
  1. haar eigen vermogen te versterken om te voldoen aan het niveau vereist door de nieuwe Solvency II-wetgeving;
  2. deze versterking te bestendigen op lange termijn, rekening houdend met het tijdelijke karakter van de achtergestelde leningen die voordien waren uitgegeven.
In 2015 heeft Integrale maatregelen genomen om haar eigen vermogen te versterken en te voldoen aan het vereiste niveau. Met deze maatregelen komt Integrale, volgens haar eigen schattingen, tot de conclusie dat haar Solvency II-ratio op 31 december 2015 boven de wettelijke drempel van 100% uitkomt.
 
Om haar financiële structuur met prudentieel eigen vermogen, de zogenaamde Tier 1, te bestendigen, heeft de raad van bestuur van Integrale beslist om het proces te starten om de gemeenschappelijke verzekeringskas om te vormen tot een naamloze vennootschap.
   
Integrale onderneemt deze operatie in samenwerking met haar historische partners. De groep Nethys en Ogeo Fund OFP hebben toegestemd om, mits naleving van een aantal opschortende voorwaarden, hun deel van de achtergestelde leningen om te zetten in kapitaal en deel te nemen aan een kapitaalverhoging van Integrale. In een tweede fase zal Integrale het kapitaal openen voor de onderschrijvers van de overige achtergestelde leningen.
 
De verschillende stappen in deze omzetting zouden afgerond moeten zijn in de loop van het tweede semester van 2016, voor zover de operatie goedgekeurd wordt door de instanties van Integrale en andere voorwaarden voorafgaandelijk ingelost zijn. 
 
Integrale zal verder bestuurd worden in dezelfde geest waaraan de verzekeraar al sedert 1925 trouw gebleven is, met een beslissingscentrum dat behouden blijft in België en met een versterking van de werkgelegenheid. Na dit omvormingsproces zal Integrale haar fundamentele waarden behouden : transparantie, deelname van de leden-ondernemingen en aangeslotenen aan het bedrijfsbeleid, een kwaliteitsvolle dienstverlening, strikte beheersing van de algemene kosten en een concurrentieel rendement. 
Naar boven