Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

De praktische gevolgen van de wet van 18 december 2015

De wet van 18 december 2015, van kracht sinds 1 januari 2016, maakt de rendementsgarantie op de aanvullende pensioenen variabel. De werknemer krijgt een bijkomende keuze en kan in de pensioentoezegging blijven met een overlijdensdekking in geval van uittreding.

De wet van 18 december 2015, van kracht sinds 1 januari 2016, maakt de rendementsgarantie op de aanvullende pensioenen variabel. De werknemer krijgt een bijkomende keuze en kan in de pensioentoezegging blijven met een overlijdensdekking in geval van uittreding. Bovendien wordt het aanvullend pensioen voortaan pas uitbetaald als de aangeslotene op wettelijk pensioen gaat.

De daling van de rendementsgarantie voorzien in de wet heeft als gevolg dat de omvang van de eventuele onderfinanciering in de toekomst zal afnemen. Het risico op een onderfinanciering blijft echter wel bestaan. De inrichters van aanvullende pensioenstelsels zullen steeds meer rekening moeten houden met de dekking van dit risico.

De wet stelt verder dat de pensioenleeftijd in de nieuwe reglementen voortaan niet lager mag zijn dan de wettelijke pensioenleeftijd, die momenteel vastligt op 65 jaar. In sommige reglementen ligt deze lager, bijvoorbeeld op 60 jaar. In dat geval heeft de wet voorrang op het reglement. De reglementen hoeven niet dringend veranderd te worden, dit zal geleidelijk gebeuren voor uiterlijk 31 december 2018.

De nieuwe wet bevat nog enkele onduidelijkheden en sommige aspecten worden nog besproken binnen de Commissie voor Aanvullende Pensioenen. Integrale houdt u op de hoogte in haar nieuwsbrief of, voor de ondernemingen die lid zijn, met infosessies in het kader van Integrale Academy.

Tijdens de ‘Integrale Academy'-infosessie van 16 februari 2016 hebben we een eerste stand van zaken opgemaakt over de nieuwe maatregelen van de aanvullende pensioenen. Deze belangrijke maatregelen hebben een invloed op de inrichters van aanvullende pensioenplannen - bedrijven of paritaire comités - en op de aangeslotenen. We hebben een overzicht gemaakt waarbij we de acties opsommen die Integrale, de inrichters en de aangeslotenen eventueel moeten ondernemen.

Door hier te klikken, vindt u een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden.
Door hier te klikken, kunt u de verklarende nota lezen.

Benieuwd welke gevolgen de wijzigingen op uw aanvullend pensioen hebben? Bijkomende vragen? Uw vertrouwde contactpersoon staat te uwer beschikking.
Naar boven