Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Algemene Vergadering bekrachtigt strategie gericht op soliditeit en hoge solvabiliteitsmarge

Integrale heeft de voorkeur gegeven aan financiële draagkracht en heeft besloten haar solvabiliteitsmarge zo hoog mogelijk te houden.

Integrale heeft de voorkeur gegeven aan financiële draagkracht en heeft besloten haar solvabiliteitsmarge zo hoog mogelijk te houden. Hoewel Integrale in 2008 geen aanvullende winstverdeling toekende bovenop haar gewaarborgde verbintenissen, behaalde ze op haar verbintenissen, alle contracten samen, een gemiddeld gewogen rendement van 4,03 %.
Naar boven