Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Integrale kent een winstverdeling toe om een rendement van minstens 3,25 % te bereiken

Voor boekjaar 2015 heeft de Raad van Bestuur van Integrale beslist om een winstverdeling toe te kennen om een rendement van minstens 3,25 % te bereiken. Zo kunnen de leden-ondernemingen hun verplichtingen inzake gewaarborgd rendement nakomen.


Voor boekjaar 2015 heeft de Raad van Bestuur van Integrale beslist om een winstverdeling toe te kennen, om een rendement van minstens 3,25 % te bereiken. Zo kunnen de leden-ondernemingen hun verplichtingen inzake gewaarborgd rendement nakomen.

Cijfers onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 10 juni e.k.

Kerncijfers Integrale in 2015:

Voor de groepsverzekeringen, de individuele pensioentoezeggingen en de individuele levensverzekeringsproducten exclusief CertiFlex
• Bedrijfsresultaat van 69,5 miljoen euro zorgt voor een versterking van het eigen vermogen en toekenning van een winstverdeling die voldoet aan de regels van het stelsel Solvency I dat van toepassing was in 2015
• Gewogen nettorendement van 3,34 % op het geheel van haar contracten
• Minimum rentevoet van 3,25 % (1 % winstverdeling op de contracten met een gewaarborgd minimumrendement van 2,25 % en 1,65 % op de contracten met een gewaarborgd minimumrendement van 1,60 %)
• Bijna 150.000 aangeslotenen en meer dan 5.000 ondernemingen stellen hun vertrouwen in Integrale

Voor het product CertiFlex
• Bedrijfsresultaat van 4,6 miljoen euro dat toelaat om het fonds voor toekomstige dotaties aan te vullen en een winstverdeling toe te kennen die voldoet aan de regels van het stelsel Solvency I dat van toepassing was in 2015
• Minimum nettorendement van 2,25 %

Voor Integrale
• Geconsolideerd incasso van 280 miljoen euro
• Algemene onkostenratio van 0,45 %
• Integrale blijft netto-investeerder

Naar boven