Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Integrale rondt deze vrijdag omvorming naar nv af

De Nationale Bank van België heeft in de loop van de maand september het omvormingsproject van Integrale gemeenschappelijke kas naar naamloze vennootschap goedgekeurd.

De verzekeraar voldoet duurzaam aan de nieuwe wettelijke bepalingen


De Nationale Bank van België heeft in de loop van de maand september het omvormingsproject van Integrale gemeenschappelijke kas naar naamloze vennootschap goedgekeurd. Op vrijdag 30 september zal de algemene vergadering van Integrale zich op haar beurt uitspreken over de omvorming en de kapitaalsverhoging.

Op vrijdag 30 september 2016 legt Integrale de volgende operaties ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering :
 • verandering van rechtsvorm ‘gemeenschappelijke kas' naar ‘naamloze vennootschap'
 • wijziging van de statuten en samenstelling van de bestuursorganen
 • kapitaalsverhoging door omvorming van achtergestelde leningen in kapitaal :
  o 65 miljoen euro van pensioenfonds Ogeo Fund
  o 5 miljoen euro van de mutualiteit Apicil Prévoyance (Frankrijk)
  o 4 miljoen euro van de verzekeringsmaatschappij Patronale Life
 • kapitaalsverhoging door nieuwe inbreng in contanten :
  o 90 miljoen euro door de groep Nethys (waarvan 60 miljoen onmiddellijk zal worden vrijgemaakt)
Na goedkeuring van deze operaties door de algemene vergadering zal het aandeelhouderschap van Integrale er als volgt uitzien :
- Nethys
- Ogeo Fund
- Apicil Prévoyance
- Patronale Life
- VLI (vzw met de vertegenwoordigers van de bedrijven en aangeslotenen)

De financiële resultaten op 30 juni (die het voorwerp hebben uitgemaakt van een beperkt nazicht) laten toe om het eigen vermogen en het fonds voor toekomstige toewijzingen te versterken

De omvorming naar naamloze vennootschap is gebaseerd op de boekhouding afgesloten op 30 juni 2016 (beperkt nazicht) na de volgende operaties :
 • een courant resultaat van 89,1 miljoen euro voor de groepsverzekeringen, de individuele pensioentoezeggingen en de individuele levensverzekeringsproducten, zonder CertiFlex, als volgt verdeeld :

  o 37 miljoen euro toegewezen aan de knipperlichtreserve
  o 50,6 miljoen euro voor het reservefonds
  o 1,5 miljoen euro voor het fonds voor toekomstige toewijzingen
 • Voor het product CertiFlex wordt 3 miljoen euro toegekend aan het fonds voor toekomstige toewijzingen.

Eigen vermogen en quasi eigen vermogen ter waarde van 525 miljoen euro

Als gevolg van deze operaties bedraagt het eigen vermogen en quasi eigen vermogen van Integrale ongeveer 525 miljoen euro.

Solvency II-ratio van meer dan 100% na omvorming


Rekening houdend met de omvorming en de kapitaalsverhoging van 30 september 2016 bedraagt de Solvency II-ratio op 30 juni 2016 meer dan 100%.

Integrale behoudt haar troeven

Door de omvorming en de kapitaalsverhoging voldoet Integrale aan de nieuwe prudentiële vereisten van Solvency II. Integrale behoudt haar troeven die meer dan 150.000 aangeslotenen en meer dan 5.000 bedrijven hebben overtuigd. Voor de klanten van Integrale verandert er niets in de praktijk.

Integrale zal verder bestuurd worden in dezelfde geest waaraan de verzekeraar al sedert 1925 trouw gebleven is en behoudt haar fundamentele waarden : strikte beheersing van de algemene kosten, een concurrentieel rendement, een kwaliteitsvolle dienstverlening, transparantie en deelname van de leden-ondernemingen en aangeslotenen aan het bedrijfsbeleid (met de vzw VLI). Het beslissingscentrum blijft in België en de werkgelegenheid wordt verder uitgebreid.
Naar boven